Jätkusuutlikus

Swecon on pühendunud jätkusuutlikule arengule ja otsib aktiivselt viise, kuidas rakendada ettevõtte laiaulatuslike teadmisi rasketehnika tööstuses

Jätkusuutliku tuleviku tagamine

Ehitustööstus tekitab enam kui 30% kasvuhoonegaase. Tahame seda muuta ja keskkonnale tagasi andma hakata. Kestlikkus pole meie jaoks lisandväärtus. See on osa meist.

Pikaajalised ja jätkusuutlikud tööviisid

Ettevõttena usume jätkusuutlikku tulevikku ja püüdleme selle poole. Me näeme vaeva, et arendada kõige kestvamaid tööviise kõige keskkonnahoidlikemate standardite tagamiseks. 


Näited meie jätkusuutlikusele suunatud töökeskkonnast

  • Regulaarsed sisemised ja välimised sertifitseerimiskontrollid

    Regulaarsete sertifitseerimiskontrollide kaudu tagame jätkusuutlikkuse standardite ja keskkonnaeesmärkide täitmiseks.

  • Fossiilkütuseta võimalused

    Meie pikaajaline eesmärk on kasutada oma masinate käitamiseks rohkem fossiilkütusteta võimalusi ja seeläbi vähendada CO2 heidet.

  • Keskkonnamõju vähendamine

    Iga-aastase kliimat mõjutava heite jalajälje analüüsi kaudu püüame välja arendada kliimaneutraalsuseni jõudva strateegia.