Ohutus

Ohutus on Sweconi DNA-s. Meie eesmärk on tagada masinate ja tegevuste ohutus.

Ohutus- ja turvalisuse teenused

 

Näeme vaeva, et meie tööjõudu ja masinatoimingute ohutust puudutav omaks kõrgeimat prioriteeti. Meie jaoks on oluline, et meie töötajad ja kliendid saaks käsitseda seadmeid meelerahu ja minimaalse riskiga turvalises töökeskkonnas.

Tänu meie ohutus- ja kaitsefunktsioonide valikule väheneb teie ettevõttele õnnetusjuhtumite, töökatkestuse ja ootamatute kulude risk.  


Meie ohutus

 • Töötajate ohutus

  Meie algatus safe@swecon edendab ja toetab ohutuskultuuri töökohal.

  Korraldame regulaarselt ohutusega soetud töötubasid.

 • Isikukaitsevahendid

  Sweconi töötajad on varustatud isikukaitsevahenditega.

  Ohutuseeskirjade edasise tagamise nimel julgustame kõiki töötajaid teatama võimalikust ohust töökeskkonnas.

 • Laitmatu töötervishoiu ja -ohutuse saavutamine

  Meie püüd Sweconis on alati paremaks saada. 

  Suur osa sellise ohutuskultuuri arendamisest  keskendub eesmärgile saavutada laitmatu töötervishoid ja -ohutus aastaks 2030. 

 • Kliendiohutus masinate kasutamisel

  Ohutus on meie masinate lahutamatu osa. 

  Meil on valik ohutus- ja turvafunktsioone, mis aitavad vähendada õnnetusjuhtumite, töökatkestuste ja ootamatute kulude ohtu.