Privaatsuspoliis


1. Teave teie isikuandmete töötlemise kohta

Lantmännen ek för ja meie grupi ettevõtted ("Lantmännen" või "me") töötavad pidevalt selle nimel, et kogu meie isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega(GDPR). Vajaduse korral kaalutakse kohalikke andmekaitsealaseid õigusakte väljaspool EL-i/EMP-d.

 

Teie privaatsus on meile oluline ja me püüame tagada teie isikuandmete töötlemisel kõrgetasemelise kaitse. Käesolevas privaatsuspoliisis anname teile teavet selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui külastate meie digitaalseid kanaleid, osalete mõne meie ettevõtte korraldatud turundustegevuses, ostate meie tooteid internetist, külastate meie büroohooneid, võtate meiega ühendust nõude/kliendi küsimuses või kui tegutsete mõne meie kliendi, tarnija või muu vastaspoole kontaktisiku/esindajana. Samuti kirjeldame, millised õigused on teil seoses teie isikuandmete töötlemisega.

 

Võime käesolevat poliisi parandada meie pideva töö osana andmete privaatsuse küsimustes, kuid leiate alati meie veebisaitidelt kõige uuema versiooni. Sihipärast teavet konkreetsete isikuandmete töötlemise toimingute kohta võib saada muude kanalite kaudu ja selline teave on selle poliitika suhtes ülimuslik.

2. Isikuandmetega seotud vastutus

Lantmännen ek för ehk Lantmännen Group kontserni kuuluv ettevõte on meie poolt kogutud ja töödeldud isikuandmete vastutav töötleja. Mõned meie digitaalsed kanalid võivad sisaldada linke välistele veebisaitidele või teenustele, mida me ei kontrolli. Kui jagate selliste linkide kaudu isikuandmeid väliste osapooltega, on see väline osapool teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks ja soovitame teil teabe saamiseks pöörduda nende privaatsuspoliisi poole.

 

Kui teil on küsimusi või muresid selle kohta, kuidas Lantmännen küpsiseid käsitseb, võtke meiega ühendust kontakti dataprotectionofficer@lantmannen.comkaudu .

3. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Kogume teie isikuandmeid näiteks siis, kui ostate meie tooteid, külastate meie digitaalseid kanaleid, võtate ühendust meie klienditeenindusega, osalete mõnes meie turundustegevuses või kui võtate meiega ühendust ühe meie kliendi, tarnija või muu vastaspoole esindajana. Kogutavad andmed on näiteks järgmised:

 • teie nimi,vanus, sugu, pilt, videovalvematerjal ja kontaktandmed (näiteks postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber)
 • riiklik identifitseerimisnumber (näiteks kui see on teie eraettevõtjast ettevõtte identifitseerimisnumber või kui see on vajalik teie isiku kontrollimiseks)
 • teie kliendiprofiil (see tähendab kliendi number, ostu/tellimuse ajalugu ja nii edasi), panga/makse üksikasjad ja krediidiinfo
 • lähteandmed, mida annate võistlustel (näiteks võistluse sissekanded) ja hindamistegevustel (näiteks teie hinnangud ja ettepanekud)
 • küpsistega seotud teave (näiteks IP-aadress ja IP-aadressiga seotud andmed), nagu on kirjeldatud meie küpsiste poliisis ja küpsiste seadetes (vaata linke käesoleva lehe jaluses)
 • teie eelistused, toiduallergiad ja juhtumiga seotud teave (näiteks teie poolt meie klienditeenindusega kokku puutudes esitatud andmed).
 • Teie juridiilised kohustused, kaubanduskeelud, sanktsioonide nimekirjades esinevad juhtumid, poliitilised kokkupuuted ja ebasoodsate meediasündmuste juhtumid
 • telefonikõnede salvestised ja metaandmed (näiteks kõneaeg ja osalejad), kui võtate meiega ühendust seoses etanooli/teraviljaga kauplemisega.
 • GPS-koordinaadid, sõidumustrid, teenindusajalugu ja muud masinatega seotud andmed

4. Miks me teie isikuandmeid töötleme?

 

Töötlemise eesmärk

Töödeldavad isikuandmed

Töötlemise õiguslik alus

Teiega sõlmitud lepingu haldamine ja meie toodete/teenuste tellimuste käsitlemine

Näiteks nimi, kontaktandmed, kliendiprofiil, panga/makse andmed, krediidiinfo ja riiklik identifitseerimisnumber (näiteks kui see on teie eraettevõtjast ettevõtte identifitseerimisnumber)

 

Teie leping või tellimistingimused sisaldavad üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (näiteks tellimuse kohaletoimetamiseks, teilt makse saamiseks või vajaduse korral teile raha tagastamiseks)

Meie müügijärgsete teenuste haldamiseks osana meie lepingust teiega, näiteks kui ostate meilt masina

GPS-koordinaadid, sõidumustrid, teenindusajalugu ja muud masinatega seotud andmed

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (näiteks masinate hooldus-/remondivajaduste prognoosimiseks ja optimeerimiseks.)

Teiega suhtlemiseks mitteturunduslikel eesmärkidel, vaid näiteks kui võtate ühendust meie klienditeenindusega seoses tagastuste, defektide, kaebuste või muude küsimustega, mis teil võivad olla

Näiteks teie esitatud nimi, kontaktandmed, kliendi number ja juhtumiga seotud teave (näiteks kaebuse põhjus)

Meie õigustatud huvi nimel aidata teid mistahes küsimuste või murede korral, mis teil seoses meie toodete/teenustega võivad olla

 

Kui teie küsimus puudutab tagastust/nõuet, töötleme isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks

Et võimaldada teie osalemist Lantmänneni või mõne meie ettevõtte korraldatud võistlustel ja muudel turundusüritustel. See võib hõlmata ka võistluse sissekannete avaldamist

Näiteks teie nimi, pilt, kontaktandmed, võistluse sissekanded, panga/makse andmed ja nii edasi.

 

Teie leping või tellimistingimused sisaldavad üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta

Meie õigustatud huvi nimel korraldada ja jälgida võistlusi ja muid turundusüritusi (näiteks teie osalemise kinnitamiseks, võitjate väljakuulutamiseks ja nii edasi)

 

Teiega sõlmitud lepingus olevate antud võistluse tingimuste täitmiseks (näiteks auhindade väljamaksmiseks ja jagamiseks)

Lantmänneni toodete/teenuste hindamine teie panuse põhjal, näiteks degusteerimispaneelide või kliendirahulolu uuringute kaudu

 

Sellistest uuringutest võite loobuda lingi kaudu e-kirjas/tekstsõnumis, mille meilt saate, või võttes meiega ühendust aadressil dataprotectionofficer@lantmannen.com

Näiteks teie nimi, vanus, sugu, kontaktandmed, toiduallergiad, teie hinnangud ja soovitused meie toodetele/teenustele ja nii edasi.

Meie õigustatud huvi nimel arendada meie tooteid/teenuseid ja uuesti läbivaadata seda, kuidas te meie tooteid/teenuseid tajute

 

Teie nõusoleku alusel, kui te ei ole Lantmänneni aktiivne klient

Teiega suhtlemiseks ning Lantmänneni või mõne meie ettevõtte/äripartneri pakutavate toodete ja teenuste turundamiseks

 

Sellistest uuringutest võite loobuda lingi kaudu e-kirjas/tekstsõnumis, mille meilt saate, või võttes meiega ühendust aadressil dataprotectionofficer@lantmannen.com

Näiteks teie nimi, kontaktandmed ja see, kas soovite tulevasest suhtlusest loobuda ja nii edasi.

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks (see tähendab teile pakkumiste esitamiseks toodete/teenuste kohta, mis võivad teile/teie esindatavale ettevõttele huvi pakkuda)

 

Meie õigustatud huvi nimel meie toodete/teenuste turustamise vastu, kui olete meie klient, kuid teil ei ole meiega konto/liikmelisuse lepingut

 

Teie nõusoleku alusel, kui te ei ole Lantmänneni aktiivne klient

Statistika koostamine meie digitaalsete kanalite kasutamise kohta ning nende ja meie tehniliste platvormide säilitamine, arendamine, testimine ja täiustamine

Küpsistega seotud teave (näiteks IP-aadressid)

 

Meie küpsiste poliis ja küpsiste seaded sisaldavad üksikasjalikku teavet toimunud isikuandmete töötlemise kohta (vaata linke käesoleva lehe jaluses)

Meie õigustatud huvi jaoks värskendada tehnikat, mis võimaldab teil külastada ja kasutada meie veebisaite, mobiilirakendusi ja sotsiaalmeedia platvorme, ning mõistmaks, kuidas te tajute meie digitaalseid platvorme, et nende ja nendega seotud tooteid/teenuseid täiustada

Pakkuda teile reklaame ja sisu, mis võivad teile huvi pakkuda vastavalt teie liikumisele meie veebisaitidel, luua kohandatud vaatajaskondi sotsiaalmeedias turustamiseks ning analüüsida ja hinnata meie turundustegevuse mõju

Küpsistega seotud teave (näiteks IP-aadressid)

 

Meie küpsiste poliis ja küpsiste seaded sisaldavad üksikasjalikku teavet toimunud isikuandmete töötlemise kohta (vaata linke käesoleva lehe jaluses)

Meie õigustatud huvi nimel oma tooteid/teenuseid turustada ning mõista meie turundustegevuse mõju nende optimeerimisel

 

Samuti teie nõusoleku alusel, mida kogume teile meie digitaalsete kanalite külastamisel esitatud küpsiste seadete kaudu.

Et täita oma kohustusi vastaspoolte piisavat kontrolli (hoolsuskohustust) kooskõlas korruptsiooni-, altkäemaksu- ja rahapesuvastaste seaduste ja määrustega

Teie juridiilised kohustused, kaubanduskeelud, sanktsioonide nimekirjades esinevad juhtumid, poliitilised kokkupuuted ja ebasoodsate meediasündmuste juhtumid

Meie õigustatud huvi nimel hinnata meie potentsiaalseid äripartnereid, et vältida osalemist tegevustes, mis võivad rikkuda kohaldatavaid seadusi või kahjustada Lantmänneni mainet, head tahet ja väärtust.

 

Mõnel juhul tehakse seda Lantmännenile kuuluva juriidilise kohustuse täitmiseks.

Pettuste, korruptsiooni ja konkurentsiõiguse rikkumise ennetuseks seoses meie etanooli ja teraviljaga kauplemisega

Salvestised ja metaandmed (näiteks kõneaeg ja osalejad) telefonikõnede puhul, mis on seotud etanooli või teravilja müümise ja/või ostmisega

Meie õigustatud huvi nimel pettuste, korruptsiooni ja konkurentsiõiguse rikkumise ennetamiseks etanooli või teravilja müümisel ja/või ostmisel

Õigusnõuete käsitlemine ja neile vastamine, näiteks vaidluse või kohtuvaidluse ajal

Näiteks teie nimi, kontaktandmed ja muu juhtumiga seotud teave

Meie õigustatud huvi nimel kaitsta Lantmännenit õiguslike nõuete eest ja kasutada meie seaduslikke õigusi

Et luua meie kontorites turvaline keskkond töötajatele ja külastajatele, ning vähendada kuritegude ohtu

Näiteks teie nimi, kontaktandmed ja videovalvematerjal

 

Teie leping või tellimistingimused sisaldavad üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta

Meie õigustatud huvi nimel luua turvaline keskkond meie kontorites

 

Kui Lantmännen hakkab töötlema teie isikuandmeid mis tahes eesmärgil, mis nõuab teie nõusolekut kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktide alusel, saavutame teilt selleks nõusoleku enne, kui me teie isikuandmeid kogume ja töötleme.

5. Kui külastate meie büroohooneid

Kui külastate meie kontoreid, kogume teie nime ja kontaktandmed, et saaksime jälgida, kes meie hoonetes peatub. See on vajalik selleks, et takistada volitamata isikute sisenemist meie hoonetesse, samuti hädaolukorras, mis nõuab meilt evakueerimist ja nii edasi. Selle kohta saate eraldi teavet meie hoonete vastuvõtualal või meie külastussüsteemis registreerudes.

Videovalve kohta, mis toimub mõnes meie büroohoones, võite leida teavet siit.

6. Kellega võime teie isikuandmeid jagada?

Lantmännen võib teie andmeid jagada:

 • Teiste Lantmänneni kontserni kuuluvate äriühingutega
  Teatud valdkondades võime jagada teie isikuandmeid teiste Lantmännen Groupi ettevõtetega, et võimaldada teiega sõlmitud lepingu haldamist ja teie toodete/teenuste tellimuste käsitlemist. Näiteks, kui üks meie ettevõtetest pakub süsteemi, mis hõlbustab mitut teenust (näiteks LM2, mySwecon ja nii edasi), kui jagame teie krediiditeavet Lantmännen Finans AB-ga, et rahastada teie masinaostu, ning kui me jagame teie kontaktandmeid, et hõlbustada ostetud kaupade transporti ja nii edasi. Selliseid andmeid jagatakse ja kasutatakse Lantmännen Groupis ainult vastavalt teile esitatud tingimustele.

  Samuti võime jagada teie andmeid Lantmänneni kontsernis, et saada ülevaade teie kohustustest kõigi Lantmänneni ettevõtetega, ning jagada riskihinnanguid ja kogemusi, mis meil on olnud teiega Lantmänneni kliendi, turustaja või tarnijana vastavalt eespool kirjeldatud töötlemise eesmärkidele. Kui te ei ole loobunud või esitanud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel, võime kasutada oma ülevaadet teist kui Lantmännen Groupi kliendist, et isikupärastada meie suhtlust ja turundust teie suunas.

 

 • Lantmännenile tooteid/teenuseid pakkuvate väliste osapooltega
  Samuti võime jagada teie isikuandmeid väliste osapooltega, kes osutavad Lantmännenile teenuseid, näiteks ettevõtetega, kes pakuvad meile IT-süsteeme/teenuseid või turunduse, andmeanalüüsi või statistikaga seotud teenuseid, et täita eespool kirjeldatud töötlemise eesmärke. Kui isikuandmeid avaldatakse Lantmännenile või jagatakse neid välistele isikutele, kes tegutsevad andmetöötlejatena, sõlmime selliste osapooltega lepingud, et reguleerida, kuidas nad võivad meie nimel isikuandmeid töödelda. Kui isikuandmeid kavatsetakse edastada väljapoole EL-i/EMP-d osana nende avaldamisest või jagamisest väliste osapooltega, tagame, et vastuvõtvas riigis on võimalik saavutada isikuandmete piisav kaitse, näiteks sõlmides andmesaajaga lepingu, mis sisaldab Euroopa Komisjoni välja antud tüüptingimusi.

 

 • Muude väliste isikutega (vastutavad töötlejad)
  Võime jagada teie isikuandmeid ka teiste vastutavate töötlejatena tegutsevate väliste osapooltega, kui see on vajalik teiega suhte haldamiseks või kui meil on selleks muu õigustatud huvi. See võib hõlmata näiteks seda, et me avaldame teie isikuandmeid teie enda soovil finantseerimisettevõtetele, pankadele, kindlustusseltsidele ja nii edasi, et saaksite osaleda nende pakutavates toodetes/teenustes. See võib hõlmata ka näiteks seda, kui teatame meilt ostetud põllumajandus-/ehitusmasinatest selliste masinate tarnijale, esitame ametiasutustele masinate omandiõiguse uuendusi, ning kui turustame teile oma äripartnereid ja nii edasi. Lantmännen võib avaldada teie isikuandmeid ka ametiasutustele, kui see on ette nähtud seaduse ja/või avaliku võimu otsustega.

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Lantmännen töötleb teie isikuandmeid ainult niikaua, kui see on vajalik nende töötlemiseks vajaliku eesmärgi täitmiseks (nagu on loetletud eespool punktis 4). See tähendab, et kui me lõpetame teie andmete töötlemise ühel konkreetsel eesmärgil, võime hoida neid teise eesmärgi täitmiseks, kuid ainult kooskõlas meie eespool loetletud eesmärkidega. Meil on kehtestatud menetlused, millega tagatakse, et teie andmed kustutatakse, kui neid enam ei vajata. Miks me teie isikuandmeid töötleme?

 • teiega sõlmitud lepingu haldamiseks säilitame seda seni, kuni olete Lantmänneni lepingutingimustega (näiteks kliendi-, konto- või liikmelepingud) nõustunud ja üldjuhul kuni 1-3 aastat pärast nende lõpetamist või kui oled meiega ühendust võtnud, et kasutada oma "õigust olla unustatud".
 • teie klienditeeninduse juhtumi haldamiseks kustutame selle üldjuhul peale juhtumi sulgemist (välja arvatud juhul, kui on olemas garantiid või kaebuse tähtajad, mis nõuavad meilt selle säilitamist)
 • selleks, et võimaldada teie osalemist meie võistlustel ja turundusüritustel, kustutame selle üldjuhul pärast võistluse/ürituse lõppu (välja arvatud juhul, kui seda on vaja hoida kuni 1 aasta võitja tõendina või auhindade haldamiseks ja nii edasi, või kauem vastavalt eraldi võistlustingimustele).
 • Lantmänneni suhtes kohaldatavate seaduste ja määruste (näiteks ärieetika alased õigusaktid ja raamatupidamiseeskirjad) täitmiseks võime teie andmeid säilitada kuni 10 aastat sõltuvalt sellest, millist seadust töötlemise suhtes kohaldatakse.

8. Teie isikuandmete turvalisus ja kaitse

Lantmännen kaitseb teie isikuandmeid ning oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta neid volitamata juurdepääsu, muudatuste, levitamise või hävitamise eest.

9. Teie õigused seoses teie isikuandmetega

Teil on seoses Lantmänneni isikuandmete töötlemisega mitmeid õigusi vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele. Need õigused hõlmavad järgmist:

 1. Juurdepääsuõigus: see tähendab saada juurdepääs isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme, näiteks registriprotokollis
 2. Õigus andmete parandamisele: see tähendab lasta oma isikuandmed parandada, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud
 3. Õigus andmete kustutamisele ("õigus olla unustatud"): see tähendab lasta teie isikuandmeid kustutada/anonüümseks muuta (teatud tingimustel, näiteks kui tegemist on töödeldud andmetega, mis nõuavad õiguslikult teie nõusolekut, mille te isikuandmete töötlemisele vastu seistes tagasi võtate)
 4. Õigus töötlemise piiramisele: see tähendab piirata isikuandmete töötlemist (teatavatel tingimustel)
 5. Õigus andmete ülekantavusele: see tähendab saada juurdepääs oma isikuandmetele lihtsas ja ülekantavas vormingus (teatud tingimustel, näiteks ainult need andmed, mille olete meile esitanud)
 6. Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid

Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmeid on töödeldud kohaldatavat andmekaitsemäärust rikkudes. Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, saatke nõue kontaktil dataprotectionofficer@lantmannen.com