Innovatsioon

Innovatsioon on see, mis paneb meid Sweconis püsivalt tooteid ja teenuseid arendama, tõhususe parandamiseks digitööriistu kasutusele võtma ning probleemidele uuenduslikke lahendusi leidma.

Innovatsioon Sweconis

Ehitusseadmete tulevik on nii meile kui ka meie partneritele ülioluline. Tugevate partnerlussuhete kaudu saame luua uuendusliku ehitustööstuse koos vastupidavamate masinatega, mis on mugavad ja jätkusuutlikud ning kasutussõbralikud

Pakume raksetehnika kasutamisel uusimaid lahendusi, nagu kaugvideotugi, telemaatika ja masinatõrgete ennetus – tihedas koostöös kliendiga, seades ärivajadused oma uuendustöö keskmesse.

Ehitusseadmete tulevik

Autonoomsete sõidukite, elektriseerimise ja ühenduvusega oleme suure muutuse lävel. Tehnoloogiline pööre toimub nii meie tööstuses kui ka ühiskonnas. See pööre toob kaasa uued kliendid ja valdkonnad, millega meil täna koostöösuhteid ei ole. Turu vajaduste arenemisel tekivad uued ärimudelid ja teenused ning pikemas perspektiivis näeme tõenäoliselt muutusi harjumuspärases äritegevuses. Laialdase teadmuse ja juhtiva rolliga raskeehitustööstuses teeb Swecon oma partneritega tihedat koostööd, et olla esirinnas arengutega kaasaskäimisel.