ATTM92
Haardekonksud

Kõrgtõstehaarats – vastu seina mahalaadimine

Vastu seina mahalaadimiseks kohandatud haaratsid on konstrueeritud selliselt, et haaratsi varred saavad järgida püstist seina ja võtta palke üles ka servadest. Seda haaratsit võib kasutada mahalaadimisel, kui veetakse sõidukiga risti paigutatud lühikest puitmaterjali, samuti kaubavagunitelt mahalaadimisel.

Sarnased lisaseadmed